2019

Mednarodni znanstveni simpozij: Breda Šček (1893-1968)

Dvorana Frančiškanskega samostana Kostanjevica

SV Francisek 2019 vabilo simpozij Scek page 001

Mednarodni znanstveni simpozij:

Breda Šček (1893-1968)*
Glasbenica (pevka, pianistka, skladateljica, zborovodkinja) in učiteljica,
Slovenka in Italijanka,
bila je »glasbena migrantka«.
Živela in delovala je v časih in prostorih fašizma, nacizma in komunizma.

breda scek izsek 1 napis 2019
Torek, 11. junij 2019, od 9. do 16. ure

Frančiškanski samostan Kostanjevica v Novi Gorici
(Škrabčeva ulica 1)


* Ideja za pripravo simpozija je vzniknila leta 2018,
ob 125-letnici rojstva in 50-letnici smrti Brede Šček.

Skladateljica Breda Šček (poročena Orel) je bila rojena 20. avgusta 1893 v Trstu, umrla pa je v Ljubljani, 11. marca 1968. Glasbeno izobrazbo je pridobila v Gorici (pri Emilu Komelu), na Konservatoriju Giuseppe Tartini v Trstu (1924) in na glasbenem liceju G. B. Martini v Bologni (1930). Že v dijaških letih goriškega Učiteljišča je bila organistka po cerkvah, vodila je razne pevske zbore in v njih tudi sama prepevala. Po končanem učiteljišču je službovala v Števerjanu (1912-13), Bukovici in Štandrežu (1913-16), Škednju (1916-23), Dolini (1924-26), Slivnem pri Nabrežini (1926-30), Materadi v Istri (1930), Ločah pri Poljčanah (1934-40) in Ljubljani (1940-48). Kot glasbena ustvarjalka »… se je najbolj izkazala kot ustvarjalka na področju manjših vokalnih cerkvenih in posvetnih oblik: zborov in samospevov ter klavirskih skladb ...« Poskusila se je tudi v orkestralni glasbi (Piccola Suite za godala, 1929). Njena novoromantično usmerjena dela se odlikujejo po izvirnih harmonijah ter sočni in doživeti melodiki. Njena glavna dela so torej: cerkveni in posvetni mešani, moški in ženski zbori, otroški in mladinski zbori, dve slovenski maši, 19 zbirk cerkvenih pesmi; zbirka klavirskih skladb Zvonovi v praznik (1928-44), zbirke samospevov Raste, mi raste (1934), Čez Pohorje sinje (1935), Ljuba si ti pomlad (1938), Talci in Bori (1952), Oj, Vrba (1954), Med rožami (1955), kantata za zbor, soliste in klavir Hasanaginica (1955), štirje zvezki priredb ljudskih pesmi (1945-1968) idr. 

Urnik

9.00–9.30
Prihod udeležencev

9.30–10.00
Otvoritev simpozija, pozdravni govori

10.00–10.20
Ddr. Igor Grdina: B. Šček v navzkrižjih časa in prostora

10.20–10.40
Dr. Luigi Verdi: Breda Šček v Bologni/ B. Šček a Bologna (prispevek bo v italijanskem jeziku)

10.40–11.00
Mag. Ivan Florjanc: Piccola suite per orchestra d’archi B. Šček – kompozicijsko-analitični uvidi

11.00–11.20
Dr. Franc Križnar: B. Šček med Ločami (1934-1940) in Ljubljano (1940-1968), med njeno cerkveno in posvetno glasbo

11.20–11.40
Marko Tavčar: Učiteljica in skladateljica B. Šček v zapisih svojega brata Virgila Š.

11.40 –13.00
Odmor

13.00–13.20
Dr. Milena Mileva Blažič: Motivno-tematska analiza uglasbenih besedil za otroke

13.20–13.40
Ddr. Mira Delavec Touhami: Literarna zapuščina B. Šček v ogledalu slovenske literarne zgodovine

13.40–14.00
Dr. Tjaša Ribizel: Posvetni zbori B. Šček

14.00–14.20
Dr. Tina Bohak: Cigan je izmaknil klarinet – otroški in mladinski zbori B. Šček

14.20–14.40
Odmor

14.40–15.00
Dr. Nada Bezić: Tone Kralj kot ilustrator skladb B. Šček in drugih slovenskih skladateljev

15.00–15.20
Verena Koršič Zorn: Likovna(-e) upodobitev(-ve) B. Šček

* * * * *

20.00
Glasba z vrtov sv. Frančiška *:
Breda Šček – poklon primorski glasbenici in skladateljici
Alessandra Schettino, sopran,
Sara Lupi, klavir,
Mladinski pevski zbor Emil Komel,
Damijana Čevdek Jug, zborovodja in
Eva Dolinšek, klavirska spremljava

* Koncert je nastal v sodelovanju s
Slovenskim centrom za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice

Zamisel in vodenje simpozija:

prof. ddr. Igor Grdina in dr. Franc Križnar

Organizacija simpozija:
Kulturni dom Nova Gorica, zanj Pavla Jarc in Barbara Poša Belingar

 

 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy