2019

Kulturni bazar v regiji 2019: Nova Gorica

Mala in Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

kb banner mali v regiji 2019 FINAL 600x400

KULTURNI BAZAR V REGIJI 2019:
NOVA GORICA

Spored aktivnosti v Kulturnem domu Nova Gorica


14.00–15.00
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica 

Igrišče za gledališče – Šola v kulturi 2.0
- predstavitev projekta -

Izvajalka:
Alma R. Selimović, Zavod Bunker 

Igrišče za gledališče 2.0 je pilotni projekt, v okviru katerega preizkušamo različne oblike učenja, ki vključujejo sodobno gledališče. Izvajamo različne aktivnosti; tandemske ure, kjer pri rednih urah pouka vseh predmetov sodelujeta umetnik in učitelj, tandemske medpredmetne dni, kulturne dni s sodobnim gledališčem, različna izobraževanja za pedagoške delavce … in tudi šolo v kulturi. Šola v kulturi, ki jo izvajamo za skupine otrok tretje triade OŠ in za učitelje, je kot vsem znana šola v naravi, le da so udeleženci namesto v naravo in šport potopljeni v urbano okolje in sodobno umetnost. Gre za izjemno intenzivno tridnevno izkušnjo, v kateri prepletemo delavnice, obiske kulturnih institucij, oglede predstav in spoznavanje urbane krajine. Želimo si, da bi z leti šola v kulturi iz eksperimenta prerasla v stalnico za vse generacije mladih v šolah. Projekt sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


16.15–17.00
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica 

Razumevanje filma
- praktična delavnica o filmskem zvoku in njegovi uporabi -

Priprava in izvedba:
Pia Nikolič in Maja Kranjc, Slovenska kinoteka 

Pri nacionalnem projektu Razumevanje filma poleg rednih strokovnih srečanj v obliki seminarjev usposabljanje pedagogov poteka tudi skozi neposredne delavnice z razredom dijakov. Na simulaciji tovrstne delavnice bodo udeleženci spoznavali različne načine uporabe glasbenih podlag. Preizkusili bodo svoja ušesa ter jih v nizu različnih vaj privadili na različne glasbene nianse, variacije in efekte. Ugotovili bodo, čemu je namenjena glasbena podlaga v filmih, kako se uporablja, kakšen je njen učinek in kdaj ni primerna. Udeleženci bodo spoznali, kako prelisičiti uho, ko pri sebi nimamo profesionalnega snemalnega studia. Projekt sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


14.00–14.30
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica 

Klarinetni džuboks
- interaktiven in komentiran glasbeni program -

Izvajalci:
Jukebox Kvartet – Vid Pupis, Matic Titovšek, Damir Fajfar in Tomaž Kolar 

Glasbeni džuboks z ustvarjalnim pedagoškim pristopom in inovativnim podajanjem glasbenih vsebin mladim poslušalcem zanimivo predstavi družino klarinetov. Skozi znane skladbe različnih glasbenih zvrsti (klasika, moderna, pop, rock, jazz, filmska, računalniška, narodno-zabavna glasba) širijo svoje znanje in razgledanost ter dovzetnost za glasbo kot univerzalni jezik. Poslušalci sami kreirajo potek nastopa, saj aktivno sodelujejo pri izbiri programa čez cel nastop. V programu se prepletata vrhunska glasbena izvedba in duhovit, glasbeno poučen komentar.


14.30–15.00
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica 

Moje telo, moj inštrument
- glasbeno-tolkalna delavnica za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju -

Izvajalec:
Jaka Strajnar, akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal,
Cajon.si, Glasbena mladina Slovenije 

Body Percussion je mednarodno uporabljen izraz za lastne inštrumente oz. telesna tolkala. Z uporabo svojega telesa tvorimo različno zveneče udarce (plosk, tlesk, udarjanje po stegnih, prsih, koraki ...), ki tvorijo osnovo za izvajane številnih aktivnosti, ritmičnih iger in ritmičnih spremljav. Z uporabo govora in petja pa lahko omenjene dejavnosti še podkrepimo. Zaradi preprostosti igranja in tudi dostopnosti je uporaba telesnih tolkal izjemno zanimiva na vseh stopnjah izobraževanja. Na delavnici bodo udeleženci spoznali osnovno tehniko igranja in izvedeli, kako uporabiti telesna tolkala pri delu z otroki in kako izvajati različne ritmične igre za krepitev otrokove koordinacije in koncentracije.


15.10–16.00
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica 

Sodobna raziskovalna umetnost in raziskovalno učenje
- predstavitev -  

Izvajalec:
Jurij Krpan, umetniški vodja Zavoda Kersnikova 

Zavod Kersnikova je ena največjih inštitucij za produkcijo sodobne raziskovalne umetnosti v Evropi. Tu umetniki in raziskovalci soustvarjajo na presečiščih umetnosti, znanosti in različnih novih tehnologij in s tem tematizirajo tehnologizirano sodobno družbo in njene priložnosti, uspehe in težave z okoljem, delom in medosebnimi odnosi. V okviru dejavnosti na Kersnikovi potekajo različni projekti raziskovalnega učenja za otroke, mladostnike in druge, znotraj katerih ti spoznavajo načela novih tehnologij in ustvarjalnih metod. Udeleženci z večkratnim udejstvovanjem na interaktivnih delavnicah razvijajo sposobnosti kritičnega mišljenja ter intuitivnega in lateralnega razmišljanja ter s pridobljeno tehnološko pismenostjo postanejo bolj inovativni in ustvarjalni.


16.15–17.00
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica 

Prvi prizor: gledališče kot prostor učenja simbolnih jezikov
- praktična delavnica -  

Izvajalki:
Renata Vidič in Vanja Korenč, Gledališče Koper Teatro Capodistria
Nosilka:
Drama SNG Maribor 

Praktična delavnica, zasnovana na osnovnih gledaliških igrah, je namenjena strokovnim delavcem, ki želijo z uporabo gledaliških metod obogatiti in razgibati učni proces. Spoznali bomo vaje, igre in preproste improvizacijske tehnike, namenjene spodbujanju skupinskega dela, domišljije in koncentracije, ki se lahko izvajajo tudi v (pred)šolskem okolju. Prednost tovrstnega pristopa je široko polje prilagoditev, ki učitelju/vzgojitelju omogočajo inovativen pristop do obravnavane snovi, tudi glede na starost otrok. S sproščenim ozračjem in dinamičnim delom jim predstavi drugačno usvajanje znanja. Delavnica se izvaja v okviru projekta Prvi prizor: Gledališče kot prostor učenja simbolnih jezikov. Projekt sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy