TENSO

TENSO 650x350 01

                  EU logo plus text nw lores MALI                 kultura logo                 MONG z napisom MALI

Financerji: EU Program Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Nova Gorica

Partnerji: Slovenska filharmonija, Narodna in univerzitetna knjižnica,
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Glasbena matica Ljubljana, Goriški muzej,
Kulturni center Lojze Bratuž (Gorica-I), Kulturni dom Gorica (I),
Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"

Podporniki: Zveza kulturnih društev Nova Gorica, Občina Brda, ZTKMŠ Brda,
Okrepčevalnica na Sabotinu, Klet Brda

Posebna zahvala: amaterskim zborom in njihovim zborovodjem, Občini Bovec,
Krajevni skupnosti Log pod Mangartom, Občini Kobarid, Občini Tolmin, Občini Idrija,
Krajevni skupnosti Črni vrh nad Idrijo, Občini Komen, Javnemu zavodu Komenski Kras,
Občini Doberdob (I), Občini Gorica (I), Madžarskemu kulturnemu centru Balassijev Inštitut,
Generalnemu konzulatu Italijanske republike

Ambasadorka projekta:
Bernarda Fink 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FESTIVAL TENSO 2017 
Zbogom orožje, pozdravljena pesem 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Festival TENSO 2017 je posvečen obeležitvi spomina na krute boje ob Soški fronti, v kateri so sodelovali pripadniki več kot dvajsetih nacionalnosti. S pesmijo na ustih so mladi rekruti odhajali na fronto, pesem je bodrila njihovega duha na bojni črti ter jim v tesnobnih urah preživetja vlivala pogum, prav pesem pa je bila tudi tolažnica vsem udeležencem na fronti in tudi v zaledju. Festival zborovske pesmi je tako pravi poklon vsem žrtvam prve svetovne vojne in tudi oddolžitev spomina na vse preživele ob soški fronti, ki so posledice vojnih grozot še dolgo trpko občutili. Soška fronta se je v zgodovino vpisala po krvavih bitkah in novi vojaški strategiji (blitzkrieg), ob tem pa zgodovina beleži še dragoceno edinstvenostNa nobeni drugi vojaški fronti v Evropi vojaki niso znali tako ubrano zapeti v zboru kot prav na krvavih poljanah Soške doline. Festival najboljših in srčnih pevcev Evrope bo zvenel v spomin in kot upanje prihodnosti brez vojn in s pesmijo na ustih.

Festival Zbogom orožje, pozdravljena pesem želi obuditi spomin na tragične dogodke, hkrati pa poudariti pomen poezije in glasbe za obstoj in kulturno rast narodne zavesti ter pripadnosti evropskim vrednotam.

Osrednji del festivala bo podčrtalo odprtje razstave, ki jo bo gostil Goriški muzej na gradu Kromberk, pripravila pa jo bo vodja glasbene zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani dr. Alenka Bagarič. Tema razstave bo posvečena glasbi in kulturi med 1. svetovno vojno. 

Grad Kromberk bo gostil tudi mednarodni znanstveni simpozij na temo Glasba med 1. svetovno vojno, na katerem bodo sodelovali ugledni muzikologi, etnomuzikologi, sociologi, zgodovinarji in slavisti.

Festival kot del evropskega projekta TENSO spodbuja ustvarjalnost mladih in tako se bo prva prireditev začela s skladateljsko delavnico, kjer bodo mladi skladatelji za svoje skladbe uporabili besedila iz prve svetovne vojne.

Osrednji glasbeni festival bo potekal pod okriljem Kulturnega doma Nova Gorica, obsegal pa bo štiri koncerte mednarodno priznanih profesionalnih pevskih zborov in zborovsko transverzalo amaterskih pevskih zborov na Poti miru, kjer bodo izbrani pevski zbori pripravili program novih del mladih skladateljev, skomponiranih prav za projekt TENSO, izvirnih ljudskih pesmi in sodobnih priredb ljudskega izročila.

Zborovska transverzala - petje ob 
bojni črti na slovensko/italijanski meji

V okviru mednarodnega festivala TENSO, kjer nastopajo profesionalni pevski zbori, bo posebna pozornost namenjena tudi ljubiteljskemu petju in amaterskim zborom. Primorska regija je znana po izjemni razvejanosti zborovskega petja, zato je vključitev regijskih zborov v mednarodni projekt prava dragocenost. Amaterskim zborom je posvečen poseben dan – sobota, 23. september 2017. Projekt z naslovom zborovska transverzala na Poti miru naj bi obeležil spomin na 1. svetovno vojno in še posebej na stoletnico Soške fronte, kjer so si vojaki na fronti in v zaledju s petjem pesmi bodrili duha, zborovska pesem pa danes kot znanilka Primorske regije osvetljuje tudi povezanost skupnosti, zavezanost jeziku, izročilu in evropskim vrednotam. V zborovsko transverzalo se bodo vključili primorski zbori ter kakovostni zbori iz drugih krajev Slovenije in Italije.


Umetniška vodja projekta: Veronika Brvar

 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy