O nas

KD40let fotoDV 600x400Kolektiv Kulturnega doma Nova Gorica in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 
ob praznovanju 40-letnice delovanja KDNG (8. februar 2020, foto: David Verlič).


Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica je bil ustanovljen leta 1980. V štiridesetletni zgodovini  je naša koncertna hiša gostila veliko izjemnih in pomembnih koncertov ter drugih dogodkov, ki so ponesli glas o Novi Gorici kot pomembnem žarišču glasbene kulture tako v slovenski kot tudi širši mednarodni prostor. Na tej poti se je koncertno dogajanjeki ga oblikuje in ponuja zavod, dodobra umestilo v zahteven glasbeni svet in vedno znova privablja velika glasbena imena od blizu in daleč. Zavidljivi so podatki, kdo vse se je v vseh teh letih predstavil v naši koncertni hiši. Nastopili so vrhunski slovenski in tuji solisti ter komorni ansambli, cela vrsta državnih filharmonij in simfoničnih orkestrov. Koncertni programi so občinstvu ponudili v glavnem vsa glasbena dela, ki sestavljajo tako imenovani železni repertoar največjih mojstrov klasične glasbe, posebna pozornost pa je vseskozi namenjena tudi slovenski glasbeni ustvarjalnosti.

Leta 2000 je pod naše okrilje prišla še Mestna galerija Nova Gorica, ki predstavlja osrednje likovno razstavišče za sodobno vizualno umetnost na Goriškem. Galerija si je s premišljeno oblikovanim razstavnim konceptom uspela utrditi pomembno mesto v slovenskem prostoru, z Mednarodnim festivalom sodobnih umetniških praks Pixxelpoint pa postaja vse bolj prepoznavna tudi na tujem.

V zavodu od leta 2008 domuje tudi filmska dejavnost, v okviru katere prikazujemo raznolik umetniški ter otroški in mladinski filmski program. S tem izpolnjujemo naloge in cilje javne službe s področja filmske umetnosti, ki jih imamo opredeljene v aktih zavoda. 

Eden naših strateških ciljev je tudi čezmejno sodelovanje, zato tovrstnim projektom namenjamo veliko pozornosti. Zavedamo se namreč pomena našega zavoda kot pomembnega snovalca kulturnega dogajanja tako v mestu kot širšem goriškem zaledju, večkrat izpostavljamo strateško pozicijo Nove Gorice in s tem kulturnega doma, ki ima tudi vlogo promotorja slovenske umetnosti pri sosedih in vzpostavlja medkulturni dialog s sosednjo Gorico. 2019 smo postali tudi člani čezmejnega projekta vzajemne promocije abonmajskih glasbeno-gledaliških sezon #teatrinrete! Dosedanji partnerji, gledališča iz Krmina, Gradišča ob Soči, Gorice in Tržiča ter Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, so prepoznali naše dolgoletno čezmejno delo in prizadevanja po pletenju partnerskih mrež v zamejstvu. S tovrstnim sodelovanjem in povezovanjem lahko tako še bolj utrjujemo naše čezmejne vezi in povečujemo pretok obiskovalcev z obeh držav. 

Ob vsem tem je kulturni dom poleg Zavoda Area 57/15 tudi ustanovitelj in upravitelj Kulturno-informacijske stične točke KiT, ki od 2016 deluje v stavbi Železniške postaje Nova Gorica. V svoje prostore točka letno privablja skoraj 9.000 obiskovalcev iz več kot 50-ih različnih držav sveta, poleg nudenja kulturno-turističnih informacij preko KiT-a organiziramo tudi vodene oglede po Gorici in Novi Gorici v slovenskem in italijanskem jeziku. Ponosni in zadovoljni smo, da tudi sosednja občina Gorica poleg rednega financiranja Mestne občine Nova Gorica omogoča delovanje skupne informacijske stične točke in uresničevanje njenih ciljev.

Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Nova Gorica, ki je s sprejemom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica dne 22. 4. 2004, nadomestila prejšnji statut ter določila in opredelila potek dela, dejavnosti in poslanstvo zavoda. Kulturni dom Nova Gorica deluje regionalno ter zagotavlja najrazličnejše umetniške in kulturno-vzgojne programe s področja glasbene, likovne ter filmske umetnosti za območje Mestne občine Nova Gorica, sosednjih občin in širšega prostora. S svojimi dejavnostmi torej pokriva skoraj celotno Goriško statistično regijo in zamejski prostor (tržaško in goriško območje). V zavodu se namreč zavedamo vloge in pozicije, ki jo imamo kot ena osrednjih kulturno umetniških inštitucij na Goriškem in širšem Primorskem, zato v programu vselej izpostavljamo predvsem raznolikost in kakovost posameznih umetniških projektov. V letu 2019 smo tako organizirali 624 dogodkov, ki so se odvili tako v prostorih Kulturnega doma Nova Gorica in novogoriške Mestne galerije kot tudi na številnih drugih lokacijah, kjer gostujemo in sodelujemo v sklopu naših ciklov in festivalov. Te dogodke na glasbenem, likovnem in filmskem področju je obiskalo 69.430 ljudi.

Brez oklevanja lahko trdimo, da naša kulturno-umetniška ustanova, ki leži na občutljivem stičišču različnih narodov in kultur, s svojo dejavnostjo opravlja pomembno poslanstvo zagotavljanja pogojev za razvoj različnih umetniških zvrsti, spodbujanja ustvarjalnosti in s tem bogatenja kulturnega in duhovnega življenja v mestu in širše. Bistvo našega delovanja tako še naprej ostaja negovanje in razvijanje kulturno-umetniških vrednot, kjer še posebej veliko pozornosti namenjamo ustvarjalnim izzivom in kakovostnim umetniškim programom. To dragoceno poslanstvo na umetniškem področju bomo nadaljevali in ga nadgrajevali tudi v prihodnje, saj se zavedamo, da s tem v okolje, v katerem živimo, prinašamo pomembno dodano vrednost.


Osebna izkaznica


Naziv:
Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica
Skrajšan naziv: Kulturni dom Nova Gorica
Naslov: Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
Telefon: + 386 5 335 40 10
Faks: + 386 5 335 40 19
E-naslov: uprava@kulturnidom-ng.si
Spletna stran: www.kulturnidom-ng.si
Matična številka: 5182638
Davčna številka: SI21034249
Podračun: SI56 01284-6030358603 UJP, Urad Postojna
SWIFT: BSLJSI2X


KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (klikni na povezavo) Nova Gorica je s sosednjo Gorico nosilka naziva
Evropske prestolnice kulture 2025.

GO 2025 color 325x80Člani mreže

Art Kino mreža Slovenije
Europa cinemas - Mednarodna kino mreža za kroženje evropskih filmov 
KUDUS - Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije

AKMS logo europa cinemas logo kudus logoPartnerji

Glasbena šola Nova Gorica
Glasbena mladina Slovenije
Frančiškanski samostan Kostanjevica v Novi Gorici 

glasbena sola nova gorica   Glasbena mladina Slovenije  

FranciskanskiSamostanPrograme sofinancirajo

Mestna občina Nova Gorica
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Občina Šempeter-Vrtojba
Občina Brda
Občina Miren-Kostanjevica
Občina Kanal ob Soči

MONG z napisom MALI kultura logo

OBCINA SEMP VRTOJBA M     BRDA M    grb miren kost B   grb kanal B    


Sponzorji in pokrovitelji

HIT glavni Logo Sabotin Hit holidays belo ozadje CMYK Admiral logo casino Princess crn US embassy avstrijski kulturni forum

Medijski sponzorji

RADIO KOPER VETER PRIMORSKE   Radio Robin logo   sazas mali
         

 

 

 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy