JUBILEJNA RAZSTAVA

20 let MGNG web2

20 let Mestne galerije Nova Gorica

Dela sodobnih slovenskih umetnic iz zbirke Mestne galerije Nova Gorica

slike, grafike, kipi, fotografije
8.-29. 6. 2018

Katalog

Fotografije

Razstavljajo:
Uršula Berlot, Suzana Brborović, Beti Bricelj, Ksenija Čerče, Katja Felle, Natalija Šeruga Golob, Duša Jesih, Anja Kranjc, Tanja Lažetić, Ira Niero Marušič, Nataša Mirtič, Jasna Samarin, Lučka Šparovec, Tanja Verlak, Kamila Volčanšek, Ana Zavadlav, Mojca Zlokarnik, Nika Zupančič

Kustosinja: Pavla Jarc


Kratka zgodovina delovanja Mestne galerije Nova Gorica

3. oktobra 1997 so Mestno galerijo Nova Gorica naselila monumentalna platna priznanega slovenskega slikarja Silvestra Komela in ta datum pomeni začetek delovanja Mestne galerije Nova Gorica. Z vzpostavitvijo razstavišča so se tako uresničile dolgoletne sanje številnih strokovnjakov in umetnikov na Goriškem, ki so si vrsto let prizadevali, da bi Nova Gorica dobila stalno, profesionalno vodeno galerijsko institucijo. Čeprav je bilo sprva mišljeno, da bodo kletni prostori gledališča zgolj začasno domovanje galerije, ta začasna rešitev kar traja in nič ne kaže, da bi mesto načrtovalo galerijo v pravem pomenu besede.

V dveh desetletjih kontinuirane razstavne dejavnosti je galerija po mnenju mnogih umetnikov, strokovnjakov in poznavalcev prerasla v eno izmed osrednjih regionalnih razstavišč za sodobne vizualne umetnosti na Primorskem in postala prepoznavna tudi v širšem slovenskem prostoru.

Od leta 2000, ko je galerija prišla pod okrilje Kulturnega doma Nova Gorica (prej je z njo upravljal Goriški muzej), poglavitno programsko usmeritev predstavljajo študijske oziroma kuratorske razstave ter samostojne in skupinske razstave slovenskih ustvarjalcev zlasti mlajše in srednje generacije. Veliko pozornosti namenjamo tudi vrednotenju avtorjev, ki izhajajo iz goriškega prostora, občasno gostimo še razstave tuje, zlasti sočasne italijanske likovne produkcije. Mednarodno prepoznavnost pa si je galerija pridobila s festivalom Pixxelpoint, ki se je skozi 18 edicij izoblikoval v relevanten festival sodobnih umetniških praks v slovenskem in se začel pozicionirati tudi v mednarodnem prostoru.

V dvajsetih letih smo tako v galeriji oz. na drugih lokacijah pripravili 208 razstav ter 918 drugih dogodkov, med temi kar 546 otroških likovnih ustvarjalnic s katerimi mladim razpiramo obzorja in jih navdušujemo za likovno umetnost.

O razstavi

Na razstavi z naslovom Dela sodobnih slovenskih umetnic iz zbirke Mestne galerije Nova Gorica bodo na ogled stvaritve osemnajstih umetnic predvsem mlajše in srednje generacije: Uršule Berlot, Suzane Brborović, Beti Bricelj, Ksenije Čerče, Katje Felle, Natalije Šeruga Golob, Duše Jesih, Anje Kranjc, Tanje Lažetić, Ire Niero Marušič, Nataše Mirtič, Jasne Samarin, Lučke Šparovec, Tanje Verlak, Kamile Volčanšek, Ane Zavadlav, Mojce Zlokarnik in Nike Zupančič. »Izbrane avtorice imajo sicer večinoma različna ustvarjalna izhodišča, tehnične pristope, koncepte in avtorske poetike, vsem pa je skupno to, da verjamejo v medij, v katerem ustvarjajo, ter njegovo moč in večplastno sporočilnost,« pravi avtorica razstave Pavla Jarc.

Drugo desetletje delovanja Mestne galerije Nova Gorica tako zaokrožujemo z razstavo, s katero želimo opozoriti na plodovito in ustvarjalno generacijo umetnic, ki našo galerijsko zbirko bogatijo s kakovostnimi stvaritvami in ki s svojo likovno dovršenostjo ter izrazito individualnimi prijemi prepričljivo reflektirajo čas, v katerem so nastale. »Razstava, na kateri poleg grafik, fotografij, svetlobne instalacije in skulpture prevladujejo slike, izpostavlja različne nazore in poglede na dogajanje v širokem polju današnje umetnosti in družbe nasploh, vzpostavlja dialog med raznorodnimi umetniškimi deli in nudi številne interpretacijske možnosti. Nikakor pa razstava nima namena vzpostavljati ali poveličevati koncepta ženske umetnosti, niti ne želi vzbujati nikakršnih preživelih feminističnih teženj ali pa se ukvarjati z vlogo spola in naravo “ženstvene” umetnosti. Prav tako nima ambicij odpirati vprašanj o pomenu in vlogi ženske v umetnosti, se poglabljati v zgodovino položaja žensk v umetnosti ali iskati razlogov za pozen vstop žensk v aktivno umetniško ustvarjanje. Nedvomno pa kaže na dejstvo, da imamo v zadnjem obdobju na slovenskem umetnostnem prizorišču veliko kakovostnih in prodornih avtoric, ki sodijo na sam Parnas slovenske likovne ustvarjalnosti,« je o razstavi še zapisala Pavla Jarc.

O knjižni publikaciji

Ob tej priložnosti bo izšla tudi knjižna publikacija Mestna galerija Nova Gorica – 20 let. Na 132 straneh so dokumentirane vse umetniške stvaritve, ki so našle prostor v naši zbirki, v kateri se je od leta 2000 zbralo že 74 del. O dvajsetletnem delovanju galerije so pisali nekateri strokovnjaki, ki so bili, nekateri pa so še vedno tesno povezani z galerijo. Svoj pogled na vlogo in pomen galerije ter njene zbirke so prispevali Andrej Medved, Nadja Zgonik in Božidar Zrinski, Pavla Jarc pa se je sprehodila skozi zgodovino delovanja razstavišča in predstavila razstavo izbranih del iz zbirke. Publikacija je zaokrožena z dokumentarnim gradivom z nadrobnim popisom vseh umetniških del iz zbirke, biografij umetnikov in vseh razstav od leta 2000 dalje, ki ga je prispevala Mateja Poljšak Furlan.

 

Razstavo in izid publikacije sta omogočili Mestna občina Nova Gorica in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy