RAZSTAVA

web Katja Felle No. 14 2017 akril platno 200x250cm

Katja Felle: Segmenti lomljive realnosti 2
slike
12. 1.-2. 2. 2018

Katalog

Fotografije

O umetnici
Katja Felle (1988, Slovenj Gradec) je leta 2011 zaključila študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (mentor prof. Bojan Gorenec). Diplomirala je leta 2015 pod mentorstvom prof. Žige Kariža in somentorstvom prof. Sergeja Kapusa (visokošolski univerzitetni študijski program pred bolonjsko reformo). Leta 2017 je bila sprejeta na magistrski študijski program na Institut für Kunst im Kontext, Universität der Künste Berlin. Deluje v umetniški skupini 3kolektiv. Dela in živi v Berlinu v Nemčiji.Segmenti lomljive realnosti 2

Božidar Zrinski

Film Matrica ponuja zanimivo razlago fenomena déjà vu – definira ga kot kratkotrajno motnjo v sistemu. Šele pri tem pojavu se navzoči zavejo, da se v matrici dogaja nekaj nenavadnega oziroma da so tisti, ki kontrolirajo matrico, naredili spremembo znotraj nje. »Obstoječe« so prekrili z »novim«.

Ekranizacija psihološkega pojava ponazarja idejo sodobnega sveta, v katerem se koncepta realnosti in posameznikove svobode lomita na medsebojno povezljive delce in globalno informacijsko odvisnost človeka od podanih informacij. Posameznik bo tako postal sprejemnik informacij, katerih izbira bo neskončna, vendar ne bo imel popolne kontrole nad njihovo produkcijo. Globalne banke informacij bodo postale oddajniki in edina možnost manipulacije z informacijami bo obstajala na poti med oddajniki in sprejemniki. Komunikacijsko pot informacije bo mogoče načrtno ovirati in spreminjati ali pa bo zaradi tehnoloških značilnosti in usklajevalnih protokolov pri prenosu prihajalo do motenj v delovanju sistema. Takšen scenarij je predvidljiv že samo, če pomislimo, kako se je internet kot temeljna globalna podatkovna mreža razvijal od pasivnega ponudnika do aktivnega gradnika našega vsakdana in bo po napovedih v prihodnosti izhodišče za globalno povezljivo mrežo stvari, ki bo praktično funkcionirala na leči, ki jo bomo morali vstaviti v oko. In to bo čas, ko bo stavek Sie können den Computer jetzt ausschalten, ki se pojavi na eni izmed slik Katje Felle, dobesedno zarezal v bistvo našega obstoja in definiral naš pogled na realnost. Ali se bomo pripravljeni izklopiti, kar že danes predstavlja odklop iz sistema in pomeni vsaj začasno komunikacijsko in socialno-družbeno smrt oziroma umik v komunikacijsko puščavo? Bo izklop zgolj motnja v delovanju sistema ali bo to le ena od njegovih ekonomskih realnosti?

Opažanju, da so podobe v medijskem svetu raznolike in vizualno bogate, se je v zadnjem času pridružilo še mnenje, da so postale neizprosne, agresivne in celo nevarne, saj pogosto namensko manipulirajo z našim dojemanjem družbene, politične in ekonomske realnosti današnjega časa. V tem kontekstu lahko gledamo tudi sodobno umetniško produkcijo, ki se ukvarja z vplivi mediatizirane podobe. Opozarja nas na manipulativne razsežnosti sodobnega medijskega sveta in nam ponuja hojo po robu spoznavanja neznanega.

Katja Felle slika do roba in čez. Njena podoba je formalno dobesedno večplastna. Enkrat je natančna in popolno izdelana, drugič je dovršena hitro in namenoma popačeno. Ko odkrijemo in prepoznamo eno plast, nas preseneti druga, pa zmoti tretja in tako naprej. Koda za razbiranje njenih podob se skriva v analizi ustvarjalnega procesa. Umetnico zanimajo pomen podobe v današnjem času, ko ta neusmiljeno tekmuje z mnoštvom drugih informacij, njena transformacija skozi razne komunikacijske kanale in vpliv. V kontekstu slikarstva jo zagotovo lahko uvrstimo med trenutno bolj prepoznavne, konceptualno dovršene in drzne umetnice, ki si upajo slikati to, kar se nam zdi na videz samoumevno in nepotrebno slikarjeve pozornosti. A ravno ta preprosta zapletenost motiva nas pripelje do točke, ko preizkušamo lasten pogled najprej na sliko in kasneje na realnost, ki nas obkroža. Gledanje slike Katje Felle je gledanje v zgodovino medijske umetnosti in hkrati pogled v prihodnost, v kateri lahko njene slike vidimo kot primer umetnine v času digitalne distribucije, elektronskih motenj in nadgrajene resničnosti. Tudi sicer se umetnost Katje Felle (performansi, videodela, gobelini, družbeno angažirane akcije kot medgeneracijsko povezovanje) giblje v odnosu med »gledati« in »videti«. Če »gledati« razumemo kot relativno pasivno akcijo, je »videti« izrazito aktiven proces razbiranja pomenov in interpretacije videnega. In ravno v tem kontekstu prevajanja pasivnega gledanja v spoznavo videnja se odvija dramatična igra kontrole nad segmenti, ki vedno znova krhajo našo realnost. Slike Katje Felle ponazarjajo ta vmesni prostor med gledanjem in videnjem; prostor, ki je ranljiv, podvržen manipulaciji in želji po kontroli. To je prostor, v katerem se zgodijo namerne ali naključne napake in transformacije pomenov. To je prostor, ki oblikuje naše vedenje o realnosti, v kateri živimo.

Razstava z naslovom Segmenti lomljive realnosti 2 predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo samostojne razstave, ki je bila v galeriji Miklova hiša v Ribnici od 29. 9. do 6. 11. 2016.

 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy