SOOČANJA S SODOBNO VIZUALNO UMETNOSTJO 2015/16

Poleg razstavnega programa, ki zajema vse zvrsti sodobne vizualne umetnosti, otroških likovnih ustvarjalnic in javnih vodstev po razstavah, organiziramo tudi najrazličnejša predavanja, pogovore in filmske projekcije na temo sodobnih vizualnih umetniških praks, ki smo jih združili pod imenom Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo.

  • sreda, 9. 12. 2015, ob 19.00

Mestna galerija Nova Gorica
BridA /Jurij Pavlica, Sendi Mango, Tom Kerševan: Medprostorni moduli, predstavitev projekta

Intermedijski projekt Medprostorni modul temelji na raziskovanju nezasedenega abstraktnega prostora - vakuma v dojemanju umetniškega sporočila. Z uporabo kontroliranih in avtomatiziranih sistemov, sestavljenih v shematsko mrežo načrtno postavljenih sklopov, gledalca postavlja v nedoločeno situacijo, kjer mu je onemogočeno sestaviti jasno podobo ali sporočilo z namenom, da se njegovo pozornost usmeri v območje, ki še nima jasne podobe ali asociacije.

  • torek, 12. 1. 2016, ob 19.00

Mestna galerija Nova Gorica
Mihael Kelemina: Kič in njegovi obrazi, predavanje 

V predavanju z naslovom "Kič njegovi obrazi" bo Mihael Kelemina poskušal orisati nastanek tipa manipulativnega portreta v likovni umetnosti, se vprašati, kje in kdaj se je prvič pojavil in če ga je možno, in predvsem smiselno, zgodoviniti. Časovno se bo opredelil na minulo stoletje, geografsko pa predvsem na območja, kjer je kriznim prelomnicam sledil izbruh kulta osebnosti. S slednjim so bili namreč prežeti številni totalitarni sistemi – prav totalitarni in komunistični kič pa sta bila pozneje nastavek za kapitalističnega, ki je posnemal in posvojil njune vzorce, nemalokrat tako oblikovno kot vsebinsko.

Predavanja v okviru Soočanj s sodobno vizualno umetnostjo, ki se bodo zvrstila od januarja do marca leta 2016, nastajajo kot stalno sodelovanje med Mestno galerijo Nova Gorica in SCCA-Ljubljana. Začeli so z izmenjavami mednarodnih predavateljev v okviru šole za kustose in kritike Svet umetnosti, nadaljevali v letu 2014 s predavanji sodelavcev SCCA (Barbara Borčić, Ida Hiršenfelder, Saša Nabergoj), v letu 2016 pa se bodo prav tako s sodelavci SCCA osredotočili na posamezna poglavja v sodobni umetnosti.

  • sreda, 20. 1. 2016, ob 19.00

Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
BoB - Balancing on the Border / Iskanje ravnovesja na meji
Mednarodna študentska filmska delavnica Visoke šole za umetnost UNG,
projekcija filmov s pogovorom

Druga edicija projekta BoB - Balancing on the Border / Iskanje ravnovesja na meji je potekala med 16. in 27. novembrom 2015 v obeh mestih na meji, torej med Novo Gorico in Gorico. Splošnim temam, ki jih odpira projekt (enakopravnost med spoloma in/ali ravnotežje dela in življenja na meji), so mentorji in udeleženci že lansko leto dodali geografsko zgodovinsko dimenzijo, ki se ponuja kot neizčrpni vir raziskovanj in interpretacij ter mladim udeležencem odpira dodatno perspektivo v pogledu na sedanjost. Letos pa seveda niso mogli mimo pereče situacije z begunci in migranti, ki je dosegla Slovenijo ravno v času delavnice, se pa tiče vseh nas. Tako je bil podton letošnje edicije podan v vprašanju "Novi zidovi Evrope?".

Skozi pripovedovanje v filmu in animaciji so študentje iz 10 držav (Avstrija, Hrvaška, Francija, Indija, Italija, Makedonija, Norveška, Poljska, Portugalska in Slovenija) raziskovali pojem meje - naj bo to konceptualno, kontekstualno ali fizično. V šestih mešanih skupinah so študentje ustvarili več del, od animiranih filmov do eksperimentalnih in dokumentarnih ter eno dokumentarno interaktivno instalacijo.

Projekt je organizirala Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici, ki je s podporo Norveškega finančnega mehanizma gostila tudi šoli Westerdals iz Osla (Norveška) in ESAD iz Caldas da Rainha (Portugalska).

  • torek, 2. 2. 2016, ob 19.00

Mestna galerija Nova Gorica
Dušan Dovč: Poezija v galeriji, predavanje

Predavanje bo predstavilo stik dveh umetniških izrazov: poezije in vizualne umetnosti. Literarna teorija in zgodovina sta se do vizualne poezije opredelili na različne načine: prepoznali sta jo kot kreativen eksperiment ali pa kot nekaj, kar kratko in malo sploh ni poezija. Ne glede na odločitev za ali proti, se je upravičeno spraševati, kako takšna poezija presega tradicionalna jezikovna in pesniška sredstva in se spremeni v neko drugo, sestavljeno umetniško prakso, ki je zapustila književne institucije in se zatekla v galerije. Tam pa so pesniška besedila postala objekt zanimanja kuratorjev in objekt pogleda obiskovalcev.

Predavanja v okviru Soočanj s sodobno vizualno umetnostjo, ki se bodo zvrstila od januarja do marca leta 2016, nastajajo kot stalno sodelovanje med Mestno galerijo Nova Gorica in SCCA-Ljubljana. Začeli so z izmenjavami mednarodnih predavateljev v okviru šole za kustose in kritike Svet umetnosti, nadaljevali v letu 2014 s predavanji sodelavcev SCCA (Barbara Borčić, Ida Hiršenfelder, Saša Nabergoj), v letu 2016 pa se bodo prav tako s sodelavci SCCA osredotočili na posamezna poglavja v sodobni umetnosti.

  • torek, 22. 3. 2016, ob 19.00

Mestna galerija Nova Gorica
Barbara Borčić: Apropriacija in ponovna uprizoritev. Zgodnja dela skupin Laibach in Irwin, predavanje

Predavanje bo predstavilo zgodnje primere dveh umetniških postopkov, ki sta zaznamovala konec 20. in začetek 21. stoletja: »prisvojitev/apropriacija« in »ponovno uprizarjanje (re-enactment)«, pri čemer je šlo pogosto tudi za neke vrste aktualizacijo, kontekstualizacijo in reinterpretacijo. Pogledali bomo, katere metode in orodja so uporabili in s kakšnimi učinki. Umetniški postopek »apropriacija« seže v osemdeseta leta 20. stoletja. Na primeru zgodnjih umetniških del skupine Laibach bomo pogledali, kako so se soočali z vprašanji originalnosti, avtentičnosti in na drugi strani kopije. Posluževali so se metod ready-made, cut-up, objet trouvé in montaže, sestavljali so kolaže in brikolaže in pri tem izkoristil tudi možnosti fotokopirnega stroja in video naprav.

Umetniški postopek »ponovno uprizarjanje« se je uporabljal že v povezavi z avantgardno umetnostjo, vendar zaznamuje zlasti prvo in drugo desetletje 21. stoletja. Kot zgodnji primer »reenactmenta« v slovenskem prostoru bo predstavljena razstava Back to the USA skupine Irwin (Galerija Škuc, Ljubljana, 1984) –  »rekonstrukcija« oz. interpretacija del z istoimenske odmevne razstave newyorških umetnikov, ki je v letih 1983 in 1984 potovala po evropskih galerijah in promovirala nove postmodernistične tendence.

Predavanja v okviru Soočanj s sodobno vizualno umetnostjo, ki se bodo zvrstila od januarja do marca leta 2016, nastajajo kot stalno sodelovanje med Mestno galerijo Nova Gorica in SCCA-Ljubljana. Začeli so z izmenjavami mednarodnih predavateljev v okviru šole za kustose in kritike Svet umetnosti, nadaljevali v letu 2014 s predavanji sodelavcev SCCA (Barbara Borčić, Ida Hiršenfelder, Saša Nabergoj), v letu 2016 pa se bodo prav tako s sodelavci SCCA osredotočili na posamezna poglavja v sodobni umetnosti.

Arhiv Soočanj:

 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy